KEELEKURSUS

Lerne Deutsch mit Sprachkontakte

Deutschkurs und Unterricht

Kool

Meie kool asub Hamburgi kesklinnas ning sinna pääseb kergesti igast linnaosast. Kaasaegselt sisustatud ruumides töötavad sakslastest õpetajad, kellel on akadeemiline haridus ning aastatepikkune kogemus saksa keele õpetamisel võõrkeelena.

Õppetund

Grupp koosneb maksimaalselt 12 osavõtjast. Päevas toimub 4 tundi kestvusega á 45 minutit, õppetöö toimub saksa keeles. Raskuspunkt lasub vestlemisel; grammatika omandatakse kontekstis. Grammatika paremaks mõistmiseks on pakkuda inglise- ja hispaaniakeelseid abimaterjale. Väga teretulnud on osavõtjate ettepanekud käsitletavate teemade osas!

In den A- und B-Stufen dient ein Lehrbuch als Grundlage. Die Texte zeigen den deutschen Alltag und befassen sich mit allgemeinen und aktuellen Themen. Ergänzt wird der Unterricht mit schuleigenem Unterrichtsmaterial.

Ein Deutschkursteilnehmer erzählt

Kursuse tasemed ja tasemetest

Välja on pakkuda neli taset: algajad, edasijõudnud I, edasijõudnud II, ülemaste. Järgnevad tasemete kirjeldused peaksid Teid enda taseme hindamisel abistama; palun tase ankeedi täitmisel ära märkida. Esimesel kursusepäeval toimub kirjalik tasemetest, mille tulemus Teiega läbi arutatakse. Hilisem tasemevahetus on reeglina võimalik.

A1
See kursus on ette nähtud algajatele. Käsitletakse põhisõnavara ja grammatilisi struktuure, mida Te vastavatesse olukordadesse asetate ning juba mõne aja pärast olete valmis saksa igapäevaelus toime tulema ja olulistes situatsioonides õigesti reageerima.
A2
See kursus on neile, kel on esimesed teadmised saksa keelest olemas. Kursuse käigus laiendatakse sõnavara, et igapäevases elus läbi lüüa. Seejuures käsitletakse kõiki kindla kõneviisi aegu.
B1
Teadmised saksa keelest peaksid selle taseme jaoks juba päris suured olema. Grammatiliselt korratakse kõiki kindla kõneviisi aegu, töötatakse läbi konjuktiivi tähtsaimad vormid. Suurt tähelepanu pööratakse sorava väljendusoskuse omandamisele.
B2
Flüssiges sprechen und ein großer Wortschatz sind die Voraussetzungen für diesen Kurs. Es wird großen Wert auf den Erwerb einer flüssigen Ausdrucksweise gelegt.
C1
See kursus on mõeldud neile, kes sügavamalt saksa keelde ja tema grammatilistesse peensustesse süveneda soovivad. Te õpite end keeleliselt kõrgel tasemel väljendama ja samal ajal suures osas ka regionaalseid kõnekäände mõistma ja kasutama.
C2
Teilnehmer dieses Kurses sind fast auf dem Niveau eines Muttersprachlers. Es wird Wert auf Deutsch im Berufsalltag gelegt.